Rosną wymagania dotyczące energooszczędności budynków, warstwy izolacyjne są coraz grubsze, tymczasem przepisy bhp dotyczące rusztowań utknęły w miejscu, w formie określonej jeszcze w PRL. To utrudnia realizację prac budowalnych i powoduje zagrożenia dla pracujących na rusztowaniach. By usystematyzować przepisy przygotowaliśmy petycję, którą skierowaliśmy do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Chodzi konkretnie o przepisy dotyczące odległości rusztowania od ściany i zabezpieczenia balkonów. Zaproponowaliśmy, by w przepisach pojawił się elastyczny zapis o niestosowaniu balustrady w przypadku odległości rusztowania od ściany uwzględniającej grubość materiału izolacyjnego i dodatkowo 17 centymetrów. Pozwoli to na niezmienianie przepisów nawet przy zmianach wymagań enegooszczędności budynków. Chcemy też, żeby w przypadku, gdy przestrzeń pomiędzy ścianą lub zamontowanym izolatorem na ścianie a krawędzią pomostu roboczego jest większa niż 20 centymetrów, osoby pracujące na wysokości obowiązkowo chronione były szelkami z zapiętą linką bezpieczeństwa o długości maksymalnie 1,8 m. Ponadto proponujemy, by rozszerzyć o balkony zapisy dotyczące zabezpieczenia balustradą otworów w ścianach zewnętrznych i w stropach obiektu budowlanego, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu.

Czekamy na odpowiedź ze strony Ministerstwa.