Działania prowadzone przez nas są dostrzegane. O petycji w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, którą przygotowaliśmy, piszą media. Zwracają uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w przepisach i dostosowania ich do potrzeb nowoczesnego budownictwa.

Czego dokładnie dotyczy petycja? Chodzi o przepisy dotyczące odległości rusztowania od ściany i zabezpieczenia balkonów. Wykonawcy wskazują na trudności w interpretacji niektórych zapisów i zagrożeniu dla bezpieczeństwa pracy czy nawet niezgodności z zapisami norm europejskich. Proponowane przez nas zmiany nie tylko usystematyzują normy prawne, ale też ułatwią funkcjonowanie branży.

Artykuły można przeczytać tutaj: