Rozpoczynamy komunikację działań Stowarzyszenia w social media. Chcemy, żeby te kanały stały się źródłem informacji o działalności
Stowarzyszenia i firm członkowskich, a także przestrzenią wymiany wiedzy i doświadczeń. Zachęcamy do „polubiania”, obserwowania i udostępniania profili.

Można nas znaleźć na Facebooku oraz Linkedin.