W odpowiedzi na częste sygnały ze strony branży budowlanej, Stowarzyszenie opracowało instrukcję wykonania przedmiaru elewacji. Zależy nam na przyjęciu jednego, spójnego sposobu przygotowania przedmiarów.

Opracowana instrukcja została przygotowana na bazie wieloletniego doświadczenia firm zrzeszonych w stowarzyszeniu. Całość podzielono na trzy etapy pozwalające obliczyć całkowitą powierzchnię zewnętrzną budynku, powierzchnię poszczególnych typów i rodzajów docieplenia, a roboty towarzyszące policzyć w metrach bieżących. Etapy z kolei podzielono pod względem elementów konstrukcyjnych, którym przypisano odpowiedni schemat wyliczeń. Dzięki temu każdy, kto chce skorzystać z instrukcji, znajdzie w niej gotowy sposób pomiaru każdego elementu elewacji budynku.

Instrukcję można pobrać TUTAJ.